Doel


Stichting Randolph Fellowship is een organisatie van jongeren voor jongeren. De Fellowship heeft ten doel de herinnering van Randolph Sandkuyl levend te houden door vanuit zijn naam bedeelde en minder bedeelde jongeren aan elkaar te verbinden met als doel elkaar te versterken, door wederzijds begrip en coaching.

Donateur worden

Home » Wat kan jij doen? » Donateur worden

Wij zijn altijd op zoek naar donateurs die maandelijks een klein bedrag doneren om de Randolph Fellowship in staat te stellen aan haar doelstellingen te voldoen. Uw donatie komt volledig ten goede komen aan de Randolph Fellowship.

Machtigingsformulier
Met het invullen en verzenden van dit formulier machtig ik Stichting Randolph Fellowship om, tot wederopzegging, maandelijks het door mij aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven. Het bedrag wordt elke maand rond de 26e van de maand van mijn rekening afgeschreven en komt volledig ten behoeve aan het bereiken van de doelstellingen van Stichting Randolph Fellowship, te weten in eerste instantie het Randolph Institute in Sri Lanka.

captcha
Herhaal bovenstaande tekst:

*Na ontvangst van uw machtiging ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw opdracht.

*We zullen aan derde partijen geen gegevens over u verstrekken, uw gegevens worden veilig verstuurd en opgeslagen.

email

Media

Over ons

In 2006 komt Randolph Sandkuyl, toen 21 jaar, door een ongelukkige val op Sri Lanka om het leven. Ter nagedachtenis van hun zoon hebben de ouders van Randolph, Randolph Fellowship opgericht. Na een project in Sri Lanka richten we ons sinds het najaar van 2012 op het realiseren van vakantiekampen in Nederland. De kampen zijn bedoeld voor jongeren uit een sociaal en/of economische achtergestelde situatie en worden georganiseerd door studenten. Tijdens het kamp is alles gericht op het hebben van plezier en het opbouwen van vertrouwen. In de dagen voorafgaande het kamp en na het kamp zullen student en jongeren zich samen richten op ontwikkeling. Dit kan op verschillende manier plaatsvinden waarbij de behoeftes van de jongeren centraal staan.

Randolph Fellowship is een stichting van jongeren voor jongeren.