Doel


Stichting Randolph Fellowship is een organisatie van jongeren voor jongeren. De Fellowship heeft ten doel de herinnering van Randolph Sandkuyl levend te houden door vanuit zijn naam bedeelde en minder bedeelde jongeren aan elkaar te verbinden met als doel elkaar te versterken, door wederzijds begrip en coaching.

Bestuur

Home » Over ons » Bestuur

Het bestuur van Randolph Fellowship is gevestigd in Nederland. Iedereen werkt vrijwillig mee aan het project, het is een initiatief van jongeren voor jongeren. De natuurlijke interactie die er bestaat tussen jongeren, in ons geval studenten en schoolkinderen, is erg waardevol. Voor beide kanten valt er een hoop te winnen op zowel het vlak van bewustwording als ontwikkeling.

Door jonge vrijwilligers aan te stellen hopen we een netwerk te creëren dat een toekomstig verloop van het project kan blijven garanderen. Bovendien is het ook voor deze jonge vrijwilligers een interessant traject: zij kunnen hun horizon verbreden en zich ontplooien op ondernemersvlak, op sociaal gebied en, boven alles, als mens.

De bestuursleden op dit moment zijn:

Inez Maessen (Voorzitter)

Françoise Schukking (Secretaris)

Daan de Lint (Penningmeester)

Wieger Berrevoets

Martijn Lasonder

 

email

Media

Over ons

In 2006 komt Randolph Sandkuyl, toen 21 jaar, door een ongelukkige val op Sri Lanka om het leven. Ter nagedachtenis van hun zoon hebben de ouders van Randolph, Randolph Fellowship opgericht. Na een project in Sri Lanka richten we ons sinds het najaar van 2012 op het realiseren van vakantiekampen in Nederland. De kampen zijn bedoeld voor jongeren uit een sociaal en/of economische achtergestelde situatie en worden georganiseerd door studenten. Tijdens het kamp is alles gericht op het hebben van plezier en het opbouwen van vertrouwen. In de dagen voorafgaande het kamp en na het kamp zullen student en jongeren zich samen richten op ontwikkeling. Dit kan op verschillende manier plaatsvinden waarbij de behoeftes van de jongeren centraal staan.

Randolph Fellowship is een stichting van jongeren voor jongeren.